Welkom op de website van ons koor!'Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!'